Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2015/€FA™ - 208
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-03264
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201814672
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 360
Společnost Trioda, spol. s r.o.
Mobilní telefon +420 774 565 013
Profil na LinkedIn https://cz.linkedin.com/pub/jiří-rousek/aa/581/484

Kontaktujte mě