STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20173636
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2018-05492
ZDPZ_ČP - Základní kurz k zákonu o distribuci pojištění a zajištění
ZDPZ-CP-01265
ZDPZ_KAT-8 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VIII - Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů
ZDPZ-VIII-2020-01274
PFP-ELE TE - PFP Test - Komplet
PFP-ELE-20210107
PFP - Poradce finančního plánování
PFP 20210133

Kontaktujte mě