Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172942
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 474
IČO 66602947
Telefon +420 725 049 139
Adresa
Kostelec 31
Kostelec u Kyjova
69651
Datum narození 17. 4. 1978

Kontaktujte mě