Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172289
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 530
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2018/EFA™ - 506
NAVPOJ-NOB - Pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění
ZDPZ-VZDEL/NEZP-02798
NAVPOJ-MV - Nároky z dopravních nehod
ZDPZ-VZDEL/MV-04492
NAVPOJ-NOB - Likvidace škod z pojištění odpovědnosti zaměstnance
ZDPZ-VZDEL/NEZP-03019
NAVPOJ-PVR - Druhy pojištění velkých rizik
ZDPZ-VZDEL/PVR-00894
NAVPOJ-PVR - Principy fungování pojištění velkých rizik
ZDPZ-VZDEL/PVR-00900
NAVPOJ-ŽIV - Pojistné částky v životním pojištění
ZDPZ-VZDEL/ZIV-04212
NAVPOJ-NPO - Odpovědnost v neživotním pojištění podnikatelů
ZDPZ-VZDEL/NEPO-03519
NAVPOJ-NOB - Promlčení nároku na pojistné plnění
ZDPZ-VZDEL/NEZP-03318

Kontaktujte mě