Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 394
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20172041
ZDPZ_KAT-7 - Zkouška dle zákona o distribuci pojištění a zajištění - Kat. VII - Živ. poj. a neživ. obč. poj.
ZDPZ-VII-2020-00790
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 736
Společnost Finance správně
Mobilní telefon +420 775 272 115
Adresa
Týníště nad orlicí
51721
Datum narození 14. 4. 1981

Kontaktujte mě