Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 403
Společnost Generali Česká pojišťovna a.s.
Mobilní telefon +420 731 580 916

Kontaktujte mě