Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2013/€FA™ - 126
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20160088
ZSÚ ČP - Základní kurz k zákonu o spotřebitelském úvěru
ZSU-CP-VZ-01243
Penze - Zkouška dle zákona o doplňkovém penzijním spoření
201711542
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-04266

Kontaktujte mě