Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
IP-KI - Investiční poradce pro kolektivní investování
20160353
ZSÚ ČP - Základní kurz k zákonu o spotřebitelském úvěru
ZSU-CP-VZ-01593
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2017-02851
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2019/EFA™ - 574
NV-SUV-K - Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2020
NV-SUV-K-01698
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - Následné vzdělávání 2020
NV-INV-IZZ-01550
NV-ZSU-KOMPLET - Následné vzdělávání ZSÚ - komplet
NV-ZSU-KOMPLET/2020- 984
NV-ZPKT-KOMPLET - Následné vzdělávání ZPKT - komplet
NV-ZPKT-KOMPLET/2020- 697
NAVPOJ-MV - Právní desatero při dopravní nehodě
ZDPZ-VZDEL/MV-00674
NV-EFA-KOMPLET - Následné vzdělávání EFA - komplet
NV-EFA-KOMPLET/2020- 899
POJIŠTĚNÍ
10.4.2021

Kontaktujte mě