Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2013/€FA™ - 101
ZSU-IV - Zkouška podle zákona o spotřebitelském úvěru (Kombinovaná zkouška)
ZSU/IV-2018-07610
Společnost Fichtner s.r.o.
Mobilní telefon +420 606 767 410
Webová stránka http://www.probudoucirentiery.cz
Profil na LinkedIn https://www.linkedin.com/in/luk%C3%A1%C5%A1-matu%C5%A1%C3%ADk-b2418067
Mými osobními klienty – budoucími rentiéry – jsou především úspěšní manažeři, IT specialisté a lékaři, kterým pomáhám budovat majetek na rentu. Při budování majetku se řídím strategií „Wealth Protection" (Ochrana bohatství), rozumná investiční strategie s cílem dlouhodobého růstu majetku na rozdíl od krátkodobého spekulování.

Kontaktujte mě