Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.
Certifikáty
EFA - European Financial Advisor
€FPA CZ/2017/€FA™ - 413
ZPKT_OCP - Zkouška podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (Souhrná zkouška)
ZPKT/OCP-2018-00114
ZPKT_ČP_IZ - Základní kurz k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu
ZPKT-CP-IZ-02293
NV-SUV-K - Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2020 (NV-SUV-K-00894)
NV-SUV-K-00894
NV INV-I - Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - Následné vzdělávání 2020 (NV-INV-IZZ-00742)
NV-INV-IZZ-00742
NV-ZSU-KOMPLET - Následné vzdělávání ZSÚ - komplet
NV-ZSU-KOMPLET/2020- 2240
NV-ZPKT-KOMPLET - Následné vzdělávání ZPKT - komplet
NV-ZPKT-KOMPLET/2020- 1970
ÚVĚRY
6.11.2018

Kontaktujte mě