Zpracování osobních údajů

Provozovatelem portálu https://efpa.cz (dále jen „portál“) je Evropská asociace finančního plánování, z.s.p.o., se sídlem v Praze, Krakovská 25, 110 00, IČ:  72084529 (dále jen EFPA). Provozovatel portálu je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů č. reg. 00040636 a při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Registrací na portál souhlasí zákazník závazně se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele portálu v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Zákazník dále dává provozovateli portálu souhlas s tím, aby mu byly zasílány přiměřené zprávy o obchodní činnosti prodávajícího, avšak to pouze v takové míře, která jej nebude obtěžovat.

Zákazník také dává souhlas, aby jeho osobní údaje byly poskytnuty subdodavatelům, zvláště pak společnosti EXAMS CENTRUM s.r.o., se sídlem Brno, Palackého třída 1643/10, okres Brno-město, PSČ 612 00, IČ: 02774305, kteří jsou oprávněni údaje zpracovávat za účelem naplnění zákonných a dalších povinností při poskytování služeb zprostředkovávaných portálem. Zákazník také dává souhlas, aby mu byly subdodavateli zasílány přiměřené zprávy o jejich obchodní činnosti, avšak to pouze v takové míře, která jej nebude obtěžovat. Společnost EXAMS CENTRUM s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů.

Zákazník také dává souhlas k pořízení zvukového a obrazového záznamu průběhu odborné zkoušky, ke které se prostřednictvím portálu přihlásí. Tento je pořizován výhradně za účelem kontroly a doložení relevantního průběhu zkoušky v souladu se Zkušebním řádem, účelem pořízení záznamu není identifikace konkrétních osob.

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s požadavky platné legislativy 10 let od jejich pořízení. Na písemnou žádost zákazníka mohou být jeho osobní údaje v databázi prodávajícího nebo subdodavatelů změněny či odstraněny. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze provozovatele portálu dojde zároveň ke zrušení registrace zákazníka na portálu a neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací. V případě, že má zákazník v takovém okamžiku uzavřenou účinnou smlouvu na produkt, který je provozován i jen částečně na portálu, považuje se den, kdy zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá a požádá o odstranění údajů, za den ukončení smlouvy na daný produkt a zákazník již není nadále oprávněn produkt využívat a nemá nárok ani na poměrné vrácení uhrazené ceny za daný produkt.

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 (8:30 - 17:00)
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tento web používá soubory cookies. Cookies nám pomáhají analyzovat návštěvnost a přizpůsobovat naše služby vašim potřebám. Prohlížením tohoto webu dáváte souhlas s jejich využíváním. Další informace