Vážení klienti a uživatelé portálu efpa.cz, rádi bychom Vás upozornili, že 25. a 26. 1. 2022 nebudou dostupné služby telefonického a chatového helpdesku. E-mailový helpdesk bude reagovat se mírným zpožděním. Děkujeme za pochopení. Tým EFPA ČR
STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení - Následné vzdělávání 2021

hit
E-learning

Cíl kurzu

 • zopakovat problematiku úvěrů jiných než na bydlení,
 • seznámit se s novinkami na trhu,
 • současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti.

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o úvěrovém trhu, poutavou formou vás provede novinkami a připomene předpisy a regulační opatření, které musíte jako distributor úvěru znát. Kurz je opatřen řadou příkladů a ukázek z praxe

Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

Kurz sestává z celkem 6 lekcí. Co v kurzu najdete?

Po úvodním osvěžení základních pojmů a pravidel distribuce (Lekce 1) přejdete na malé „kdo je kdo“.

Důležitou součástí kurzu je 3. lekce s podtitulem "Jak se vyvarovat postihu", která vás provede nejčastěji řešenými problémy v distribuci úvěrů. Následující lekce pak přidá i aktuální rozhodnutí finančního arbitra

Další, v pořadí 5 lekce, vás provede jednotlivými úvěrovými i dohledovými registry, uvidíte zde jaké informace jsou o dlužnících i o poradcích dostupné.

Součástí kurzu je i lekce věnovaná situaci na trhu. Jak se vyvíjí zadluženost? Je platební morálka dobrá nebo špatná? Jaký to má vliv na vaši práci? To najdete v krátké závěrečné 6. lekci kurzu.

Seznam lekcí kurzu:

 1. Opakování základů. Znáte produkt spotřebitelský úvěr?
 2. Kdo působí na spotřebitelském trhu od platnosti ZSÚ 2016
 3. Co musí dodržovat distributor spotřebitelského úvěru aneb jak se vyvarovat postihu
 4. Finanční arbitr a spory v oblasti SÚ
 5. Kde hledat informace: Registry v oblasti spotřebitelského úvěru
 6. Jak se vyvíjí trh spotřebitelských úvěrů (jiných než na bydlení) od přijetí zákona

Kurz je zakončen krátkým testem s možností opakování. Každý test má 15 otázek, po jeho úspěšném složení získáte automaticky vygenerované Osvědčení o absolvování kurzu následného vzdělávání.

Výhodnější cena kurzu

 • VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 249 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 2490 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.
 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (lukas.beranek@efpa.cz / 725 966 655).
Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Koupit
3 456 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny ÚVĚRY
E-learning
Následné vzdělávání