Vážení klienti a uživatelé portálu efpa.cz, rádi bychom Vás upozornili, že 25. a 26. 1. 2022 nebudou dostupné služby telefonického a chatového helpdesku. E-mailový helpdesk bude reagovat se mírným zpožděním. Děkujeme za pochopení. Tým EFPA ČR
STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Spotřebitelské úvěry kombinovaný kurz - Následné vzdělávání 2021

E-learningový kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce úvěrů ve všech skupinách odbornosti.
doporučujeme
E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je

 • zopakovat problematiku úvěrů
 • seznámit se s novinkami na trhu
 • současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti.

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o úvěrovém trhu, připomíná důležité oblasti a zásady na příkladech a ukázkách. Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

Kurz sestává z celkem 7 lekcí. Co v kurzu najdete?

Po úvodním osvěžení základních pojmů a pravidel distribuce (Lekce 1) přejdete na malé „kdo je kdo“.

Důležitou součástí kurzu je 3. lekce s podtitulem "Jak se vyhnout postihu", která vás provede nejčastěji řešenými problémy v distribuci úvěrů a přidá i aktuální rozhodnutí finančního arbitra

Další lekce vás provedou aktualitami na trhu – LTI, LTV, odpuštěné splátky, účelně vynaložené náklady – to vše najdete ve čtvrté a páté lekci.

Součástí kurzu je i lekce věnovaná trhu nemovitostí. Jak je to s Air-bnb? Šestá lekce je tu pro vás. Na závěr si osvěžíte jaké informace lze hledat a najít v úvěrových registrech.

Seznam lekcí kurzu:

 1. Opakování základů. Znáte produkt spotřebitelský úvěr?
 2. Kdo působí na spotřebitelském trhu od platnosti ZSÚ 2016
 3. Co musí dodržovat distributor spotřebitelského úvěru aneb jak se vyvarovat postihu
 4. Úvěrový trh v ČR
 5. Co nového na trhu produktů?
 6. Vývoj na trhu nemovitostí v ČR a jeho možná rizika
 7. Kde hledat informace: Registry v oblasti spotřebitelského úvěru

Kurz je zakončen krátkým testem s možností opakování. Každý test má 15 otázek, po jeho úspěšném složení získáte automaticky vygenerované Osvědčení o absolvování kurzu následného vzdělávání.

Výhodnější cena kurzu

 • Základní cena kurzu pro individuální objednávky je 349 Kč bez DPH

 • VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 299 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 2990 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.

 • Část zaplacených přístupů při hromadné objednávce mohou být fiktivní přístupy, které využijete později, nebo pro své obchodní partnery

 • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (lukas.beranek@efpa.cz / 725 966 655).

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Koupit
2 293 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny ÚVĚRY
E-learning
Následné vzdělávání