Životní pojištění podle kritérií EUCS a metodiky EFPA 2022

WEBINÁŘ EUCS vás seznámím s klíčovými kritérii pro výběr pojištění s důrazem na pojištění osob. Velmi praktickou formou si projdeme celý proces výběru pojištění podle uznávané metodiky EFPA a ukážeme si, jak uchránit svoje klienty před více či méně skrytými výlukami v pojistných podmínkách. Spojili jsme prevenci, analytické zkušeností a praxi řešení pojistných událostí do unikátního technologického řešení. Ukážeme vám, jak toto know-how využít obchodně, abyste měli konkurenční výhodu, díky které se odlišíte od zbytku trhu. Speciálním hostem je Dušan Šídlo.
hit
novinka
doporučujeme
Webinář

Cíl kurzu

Termíny konání webináře  3.5.2022 08.30 - 13.00 hod a 22.9.2022  08.30- 13.00 hod

 • Udržení odborné způsobilosti formou následného vzdělávání dle § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Informace v kurzu jsou aktuální k letošnímu roku.

Kurzem Vás provede Daniel Šafrán a Lucie Stejskalová. Speciálním hostem je Dušan Šídlo.

Obsah kurzu

Kurz obsahuje následující témata:

 1. Jaká kritéria jsou pro výběr životního pojištění nejdůležitější a proč?
 2. Co nejspíš nenajdete v žádném srovnávači, ale je to pro klienta důležité?
 3. Promlčení, ukončování smluv, historické změny v pojistných podmínkách a další „špeky“.
 4. Výběr životního pojištění dle metodiky EFPA
 5. Jak nastavit pojistné částky?
 6.  Praktické příklady likvidací pojistných událostí a sporů o pojistné plnění.
 7. Jak zajistit pojistné plnění klientovi co nejrychleji po pojistné události a v maximální výši?
 8. Ukázka srovnávače EUCS v praxi.

Absolvování kurzu

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 4 hodin pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Zvýhodněná cena

Využijte Balíček webinářů ve spolupráci s EUCS, kde absolvováním všech webinářů získáte Osvědčení absolvování následného vzdělávání v rozsahu 15 hodin pro kategorie VIII. a IX. - za zvýhodněnou cenu 2490,- Kč včetně DPH.

Témata webinářů:

1. Dopravní nehody a nároky z pojištění - 4 hodiny

2. Sjednání životního pojištění podle K.O. kriterií EUCS a metodiky EFPA - 4 hodiny

3. Likvidace škod a správné nastavení pojištění privátního majetku - 4 hodiny

4. Likvidace škod a správné nastavení  pojištění právnických osob včetně SVJ - 4 hodiny

Dušan Šídlo
Dušan Šídlo

Uznávaný odborník na pojištění v ČR. Je autorem tří knih s tématikou osobních financí a pojištění. Spolupracoval na několika veřejně prospěšných projektech z oblasti finančního vzdělávání. Pracuje jako pojistný analytik, vyvinul několik unikátních indexů pro srovnání pojištění. Více o Dušanovi zde: https://youtu.be/Pa6Rak-BqEI

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Lucie Stejskalová
Lucie Stejskalová

Lucie vystudovala zdravotnickou školu a více než 10 let se věnuje likvidaci pojistných událostí z životního pojištění. Od roku 2019 se v EUCS věnuje propojování zkušeností a praxe z řešení pojistných událostí s prevencí v podobě srovnání pojistných podmínek životního pojištění napříč celým českým trhem.

Daniel Šafrán
Daniel Šafrán

Vystudovaný právník a jednatel společnosti EUCS Analytics, která dodává analýzy v oblasti životního i neživotního pojištění více než 5000 poradcům napříč poradenským trhem. Aktuálně stojí za spuštěním unikátního sjednavače životního pojištění, který se zaměřuje nejen na cenu, ale především na kvalitu pojištění.

Cena
653,00 Kč
s DPH 790 Kč
Vyberte prosím termín
130 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
4 kredity EFA
4 kredity EFP
Webinář
Pojištění
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání
Ostatní