Životní pojištění jako benefit pro zaměstnance 2023

Cílem kurzu je seznámit účastníky s produkty, které jsou pro zaměstnance vhodné k zajištění rizika úmrtí, úrazu a nemoci. Absolventi kurzu budou umět uvést výhody a specifika skupinových pojištění a budou znát daňové dopady pojištění pro zaměstnavatele i zaměstnance. Budou se orientovat v možnostech využití příspěvku zaměstnavatele na rezervotvorné životní pojištění a znát související dopady sjednání na klienta.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
400 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning