Životní pojištění 2023

Po ukončení kurzu budou účastníci schopni definovat principy, charakteristiky a základní parametry životního pojištění, chápat rozdíl mezi rizikovým a rezervotvorným pojištěním a pro jakého klienta jsou vhodné. S ohledem na potřeby a cíle klienta uvést příklady možností pojistného krytí s důrazem na zajištění poklesu příjmu a dále výdajů na léčení nemoci nebo úrazu. Na příkladech budou schopni argumentace ohledně nastavení výše pojistných částek a budou znát možnosti úpravy stávající smlouvy a budou se orientovat v poplatcích a nákladovosti IŽP a znát podmínky daňového zvýhodnění životního pojištění.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
394 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning