Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.

Životní pojištění

Cílem kurzu je shrnout používané pojmy a zasadit je do kontextu nového zákona o distribuci pojištění a zajištění. V celkem sedmi lekcích jsou popsány užitečné informace, které pomohou poradcům v praxi při rozhovorech s klienty. Jednotlivé lekce jsou doplněny o aktuální informace z trhu.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
298 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání