STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Zemědělské pojištění

Lektorem kurzu je Jiří Rádr, Senior specialista likvidace škod RENOMIA. Cílem dalšího kurzu následného vzdělávání je definice předmětu zemědělského pojištění, hrozeb a rizik v zemědělství a využití jednotlivých pojistných produktů. Seznámíme vás také s novinkami na trhu zemědělství.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
566 studujících
0:30 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání