Zákon o daních z příjmů FO - záznam

Záznam z webináře - Kurz vysvětluje principy zdaňování fyzických osob, bude se věnovat zákonu o daních z příjmů v platném znění včetně návazností na související zákony – zákon o zdravotním pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení, zákon o účetnictví.
E-learning

Cíl kurzu

 • Cílem školení je vysvětlit principy zdaňování fyzických osob . Obsah pokryje zákon o daních z příjmů v platném znění včetně návazností na související zákony – zákon o zdravotním pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení, zákon o účetnictví. Nebudeme probírat úskalí související s DPH, silniční daní a majetkovými daněmi.
 • Na tento kurz navazuje kurz Zákon o dani z příjmů PO.

text

Nová sekce

 • Obecné principy konstrukce daní
 • Struktura a význam daňového systému ČR 
 • Daň z příjmů FO podle typu příjmů 
 • Závislá činnost (§6)
 • Podnikání (§7)
 • Příjmy z kapitálového majetku (§8)
 • Příjmy z pronájmu (§9)
 • Ostatní příjmy (§10)
 • Další ustanovení ZDP pro FO
 • Nezdanitelné části základu daně
 • Sdružení FOP
 • Spolupracující osoba

text

Nová sekce

text
Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
2 420,00 Kč
s DPH 2 928 Kč
Objednat
42 studujících
8:00 hodin studia
8 kreditů EFA
E-learning
Následné vzdělávání
Ostatní