Vznik, zánik a výluky v životním pojištění 2022

V kurzu si osvojíte základní pravidla pro vznik a zánik životního pojištění. Dozvíte se, jak probíhá zkoumání zdravotního stavu a jaké jsou nejčastější výluky.
E-learning

Cíl kurzu

 • Osvojíte si základní pravidla pro vznik a zánik životního pojištění.
 • Dozvíte se, jak probíhá zkoumání zdravotního stavu a jaké jsou nejčastější výluky.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Témata kurzu

 1. Vznik smlouvy životního pojištění
 2. Zkoumání zdravotního stavu
 3. Zánik životního pojištění
 4. Ukončení smlouvy
 5. Zákonné výluky
 6. Výluky v pojistných podmínkách
 7. Snížení pojistného plnění

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Ing. Karel Kořený, EFP
Ing. Karel Kořený, EFP

Karel je první pedagog, který učil finanční poradenství na vysoké škole. Je hlavní tvůrce strategické simulace Desková Finanční Svoboda a zároveň majitel poradenské firmy, který umí objasnit souvislosti finančního plánování praktickým a zábavným způsobem.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
377 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání