Vázaný spotřebitelský úvěr - NV 2022

E-learningový kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce vázaných spotřebitelských úvěrů.
E-learning

Cíl kurzu

  • zopakovat problematiku úvěrů jiných než na bydlení,
  • seznámit se s novinkami na trhu,
  • současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti.

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o úvěrovém trhu, poutavou formou vás provede novinkami a připomene předpisy a regulační opatření, které musíte jako distributor úvěru znát. Kurz je opatřen řadou příkladů a ukázek z praxe

Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

  1. Základy
  2. Trh spotřebitelských úvěrů v ČR
  3. Jednání se spotřebiteli
  4. Co dalšího musí dodržovat distributor
  5. Bonus: Finanční arbitr a řešení sporů

Kurz je zakončen krátkým testem s možností opakování. Každý test má 15 otázek, po jeho úspěšném složení získáte automaticky vygenerované Osvědčení o absolvování kurzu následného vzdělávání.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
308 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny ÚVĚRY
E-learning
Následné vzdělávání