Úvod do pojišťovnictví 2023

Pojišťovnictví jako takové je velmi široký obor skládající se ze čtyř základních segmentů. Přesto, že jednotlivé produktové řady se od sebe výrazně liší, mají přece jen mnoho společného. V tomto kurzu vás seznámíme se základním legislativním rámcem a se všemi společnými znaky napříč pojistnými sektory.
E-learning

Cíl kurzu

 • Seznámit se základním legislativním rámcem a se všemi společnými znaky napříč pojistnými sektory.

Obsah kurzu

 1. Princip pojištění
 2. Základní pojmy
 3. Principy pojištění a zajištění
 4. Vznik, průběh a zánik pojištění
 5. Pojistné plnění
 6. Základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele
 7. Shrnutí 

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodin a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
75 studujících
2:00 hodin studia
2:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání