Vážení klienti a uživatelé portálu efpa.cz, rádi bychom Vás upozornili, že 25. a 26. 1. 2022 nebudou dostupné služby telefonického a chatového helpdesku. E-mailový helpdesk bude reagovat se mírným zpožděním. Děkujeme za pochopení. Tým EFPA ČR
STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Úvod do pojišťovnictví

Pojišťovnictví jako takové je velmi široký obor skládající se ze čtyř základních segmentů. Přesto, že jednotlivé produktové řady se od sebe výrazně liší, mají přece jen mnoho společného. V tomto kurzu vás seznámíme se základním legislativním rámcem a se všemi společnými znaky napříč pojistnými sektory.
novinka
E-learning

Cíl kurzu

  • Seznámit se základním legislativním rámcem a se všemi společnými znaky napříč pojistnými sektory.

Témata kurzu

1 Princip pojištění 
  1.1 Pojistný trh, jeho definice, úloha a význam 
2 Základní pojmy 
3 Principy pojištění a zajištění 
  3.1 Odvětví 
  3.2 Povinná/nepovinná pojištění 
  3.3 Druh pojistného plnění 
4 Vznik, průběh a zánik pojištění 
5 Pojistné plnění 
  5.1 Pojistná nebezpečí (rizika) 
  5.2 Horní hranice pojistného plnění 
6 Základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele 
  6.1 Finanční arbitr České republiky 
7 Shrnutí 

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 30 minut a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Koupit
647 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání