To nejdůležitější z pojištění odpovědnosti vozidla 2023

Kurz připomíná pojmy z legislativy, hlavní pravidla pro sjednávání pojištění a také hlavní výluky. Dozvíte se také, k čemu slouží Garanční fond a jak pojišťovny pracují s bonusy a malusy. Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.
E-learning

Cíl kurzu

 • Osvojíte si pojmy z legislativy, hlavní pravidla pro sjednávání pojištění.
 • Připomenete hlavní výluky. Dozvíte se také, k čemu slouží Garanční fond a jak pojišťovny pracují s bonusy a malusy.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Obsah kurzu

 1. Úvod - Legislativa a důležité pojmy
 2. Vznik a zánik pojištění a pojistná smlouva
 3. Rozsah, limity a výluky pojištění
 4. Další důležité informace k POV
 5. Shrnutí 

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2,5 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Ing. Stanislav Myškeřík
Ing. Stanislav Myškeřík

Standa působí jako vrchní metodik úseku pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny.

Cena
349,00 Kč
s DPH 422 Kč
Objednat
596 studujících
2:30 hodin studia
2:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání