To nejdůležitější z pojištění odpovědnosti vozidla 2022

Kurz připomíná pojmy z legislativy, hlavní pravidla pro sjednávání pojištění a také hlavní výluky. Dozvíte se také, k čemu slouží Garanční fond a jak pojišťovny pracují s bonusy a malusy. Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.
E-learning

Cíl kurzu

 • Osvojíte si pojmy z legislativy, hlavní pravidla pro sjednávání pojištění
 • Připomenete hlavní výluky. Dozvíte se také, k čemu slouží Garanční fond a jak pojišťovny pracují s bonusy a malusy.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete. 

Témata kurzu

 1. Legislativa a důležité pojmy
 2. Vznik, zánik a náležitosti smlouvy        
 3. Rozsah, limity a výluky
 4. Územní platnost
 5. Garanční fond a Fond zábrany škod
 6. Pojistné, bonus a malus
 7. Závěrečný test

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodin pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Cena
199,00 Kč
s DPH 241 Kč
Objednat
1 075 studujících
2:00 hodin studia
2:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání