To nejdůležitější z neživotního pojištění podnikatelů 2023

Kurz seznamuje s rozdělením firem podle jejich velikosti. Dozvíte se, jak funguje pojištění na první riziko. Naučíte se, jak postupovat při hlášení pojistné události a spoustu důležitých pojmů z neživotního pojištění podnikatelů.
E-learning

Cíl kurzu

 • Seznámíte se s rozdělením firem podle jejich velikosti. Dozvíte se, jak funguje pojištění na první riziko.
 • Naučíte se, jak postupovat při hlášení pojistné události a spoustu důležitých pojmů z neživotního pojištění podnikatelů.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Obsah kurzu

 1. Úvod - Definice malých a středních podniků
 2. Krytí malých a středních rizik vs velká rizika
 3. Pojištění na plnou hodnotu, první riziko, podpojištění
 4. Nová cena, časová cena
 5. Roční limit, limit na pojistnou událost
 6. Loss Occurence, Claims Made a retroaktivita
 7. Shrnutí 

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny 15 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 (Neživotní pojištění podnikatelů).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Leo Jaroš, EFA
Leo Jaroš, EFA

Leo Jaroš se pohybuje na finančním trhu již více než 30 let. Byl jedním ze zakladatelů finančního poradenství v České pojišťovně. Je vynikajícím lektorem, metodikem, ale také aktivním poradcem. Jeho specializací jsou investice a pojištění. Leo je držitelem certifikátu EFA.

Cena
99,00 Kč
s DPH 120 Kč
Objednat
4 653 studujících
1:15 hodin studia
1:15 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání