To nejdůležitější z neživotního pojištění podnikatelů 2022

Kurz seznamuje s rozdělením firem podle jejich velikosti. Dozvíte se, jak funguje pojištění na první riziko. Naučíte se, jak postupovat při hlášení pojistné události a spoustu důležitých pojmů z neživotního pojištění podnikatelů.
E-learning

Cíl kurzu

 • Seznámíte se s rozdělením firem podle jejich velikosti. Dozvíte se, jak funguje pojištění na první riziko.
 • Naučíte se, jak postupovat při hlášení pojistné události a spoustu důležitých pojmů z neživotního pojištění podnikatelů.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete. 

Témata kurzu

 1. Definice malých a středních podniků
 2. Malá, střední a velká rizika
 3. Pojištění na plnou hodnotu
 4. První riziko
 5. Riziko podpojištění
 6. Nová vs. časová cena
 7. Limity na škodu
 8. Hlášení pojistné události
 9. Loss Occurence, Claims Made a retroaktivita

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 (Neživotní pojištění podnikatelů).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Leo Jaroš, EFA
Leo Jaroš, EFA

Leo Jaroš se pohybuje na finančním trhu již více než 30 let. Byl jedním ze zakladatelů finančního poradenství v České pojišťovně. Je vynikajícím lektorem, metodikem, ale také aktivním poradcem. Jeho specializací jsou investice a pojištění. Leo je držitelem certifikátu EFA.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
357 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání