To nejdůležitější z havarijního pojištění 2023

Kurz následného vzdělávání připomíná, jak pojištění vzniká a zaniká, ujasníte si jeho územní platnost a připomenete si rozdíly mezi pojistnou částkou a limitem plnění. Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.
E-learning

Cíl kurzu

 • Osvojíte si pojmy z legislativy, hlavní pravidla pro sjednávání pojištění a také si připomenete hlavní výluky.
 • Dozvíte se také, k čemu slouží Garanční fond a jak pojišťovny pracují s bonusy a malusy.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Obsah kurzu

 1. Úvod - Důležité pojmy
 2. Vznik, zánik a náležitosti smlouvy
 3. Rozsah pojištění a pojistné plnění
 4. Další důležité informace k HAV - Územní platnost, Pojistné a bonusy, Pojistná částka a limit plnění
 5. Shrnutí

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 45 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Ing. Stanislav Myškeřík
Ing. Stanislav Myškeřík

Standa působí jako vrchní metodik úseku pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
918 studujících
1:45 hodin studia
1:45 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání