STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Stavebně-montážní pojištění

Lektorem kurzu je Radek Velička, Head of Construction department RENOMIA. Cílem kurzu z řady následného vzdělávání je shrnutí všeobecných informací SMP, vysvětlení rozdílu mezi SMP a pojištěním majetku. Seznámení s typy pojišťovacích smluv a příčinami škod. Dozvíte se důležité informace o pojištění věcných škod, připojištění odpovědnosti a pojištění úšlého zisku investora.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
451 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání