Spotřebitelské úvěry KOMBI - Následné vzdělávání 2022

E-learningový kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce úvěrů ve všech skupinách odbornosti.
E-learning

Cíl kurzu

  • zopakovat problematiku úvěrů
  • seznámit se s novinkami na trhu
  • současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti.

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o úvěrovém trhu, připomíná důležité oblasti a zásady na příkladech a ukázkách. Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

Seznam lekcí kurzu:

  1. Opakování základů. 
  2. Kdo působí na spotřebitelském trhu 
  3. Co musí dodržovat distributor spotřebitelského úvěru aneb jak se vyvarovat postihu
  4. Finanční arbitr a spory v oblasti spotřebitelských úvěrů
  5. Registry v oblasti spotřebitelských úvěrů
  6. Úvěrový trh v ČR, nastavení limitů ČNB
  7. Trh nemovitostí, SFPI - program vlastního bydlení

Kurz je zakončen krátkým testem s možností opakování. Každý test má 15 otázek, po jeho úspěšném složení získáte automaticky vygenerované Osvědčení o absolvování kurzu následného vzdělávání.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
2 912 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny ÚVĚRY
E-learning
Následné vzdělávání