Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení - Následné vzdělávání 2022

E-learning

Cíl kurzu

  • zopakovat problematiku úvěrů jiných než na bydlení,
  • seznámit se s novinkami na trhu,
  • současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti.

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o úvěrovém trhu, poutavou formou vás provede novinkami a připomene předpisy a regulační opatření, které musíte jako distributor úvěru znát. Kurz je opatřen řadou příkladů a ukázek z praxe

Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

Témata kurzu:

  1. Opakování základů. Znáte produkt spotřebitelský úvěr?
  2. Kdo působí na spotřebitelském trhu od platnosti ZSÚ 2016
  3. Co musí dodržovat distributor spotřebitelského úvěru aneb jak se vyvarovat postihu
  4. Finanční arbitr a spory v oblasti SÚ
  5. Kde hledat informace: Registry v oblasti spotřebitelského úvěru
  6. Jak se vyvíjí trh spotřebitelských úvěrů (jiných než na bydlení) od přijetí zákona
Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
2 335 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny ÚVĚRY
E-learning
Následné vzdělávání