Vážení klienti, helpdesk bude od 9.10. do 10.10. 2023 v provozu pouze pro e-mailovou komunikaci v omezeném režimu. Děkujeme za pochopení.

Společné jmění manželů a majetková práva dětí

Kurz je určen všem finančním poradcům, kteří během své praxe pracují se sezdanými či nesezdanými páry, registrovanými partnery a rodinami, ve kterých žijí nezletilé děti. Kurz upozorňuje na rozdíl mezi domněnkami a realitou rodinného práva a ukazuje jakým způsobem je rodinné právo v ČR koncipováno. Kurz je záměrně vypsán až ve druhé polovině roku, protože bude reflektovat plánované legislativní změny v této oblasti.
novinka
Prezenční

Cíl kurzu

Předání znalostí z oblasti rodinného práva ve vtahu mezi partnery, manžely a dětmi tak, aby poradce dokázal do své poradenské praxe zahrnout rozdíly mezi jednotlivými formami mezilidského soužití ať už formalizovaného či neformálního.

Obsah kurzu

  • Majetek dítěte a dospělého
  • Majetek v páru sezdaném, nesezdaném, registrovaném
  • Majetkové vztahy k širší rodině
  • Problematika rozvodu jak po odborné, tak obchodní stránce

Informace ke kurzu

Kurz je prezenční a bude se konakt přímo v kancelářích pana Lercha. V případě, že nemůžete na místě být fyzicky, můžete se kurzu zůčastnit online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
2 500,00 Kč
s DPH 3 025 Kč
Žádný dostupný termín
41 studujících
8:00 hodin studia
8 kreditů EFA
Prezenční
EFP/EFA/PFP
Legislativa a daně
Následné vzdělávání
Ostatní
dodavatel: Tomáš Lerch