SJM, rozvody a majetková práva dětí - záznam

Záznam z webináře - Rozvodovost v České republice je dlouhodobě přes 50 %, proto by měl být každý finanční poradce odborně vybaven k tomu, aby v této situaci dokázal rodině správně poradit a dokázal promítnout tuto situaci do finančního plánu. Dále existuje spousta klientů – zejména podnikatelů, u kterých je nutné pracovat s vydělením části majetku mimo SJM nebo dokonce úplným rozdělením SJM. I tyto situace by měl poradce identifikovat a měl by je dokázat zapracovat do finančního plánu. 
E-learning

Cíl kurzu

  • Seznámit poradce s problematikou SJM a jejím dopadem do finanční situace rodin.

Obsah kurzu

  1. Rodinné právo - základní vztahy v rodině, vzájemná práva a povinnosti mezi manželi a dětmi.
  2. Společné jmění manželů - manželské majetkové právo, zákonný režim, režim odděleného jmění, režim zúženého rozsahu společného jmění, úprava majetkových vztahů před vznikem, po vzniku a po zániku manželství.
  3. Proces rozvodu - role finančního poradce, role OSPODu.
Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
2 420,00 Kč
s DPH 2 928 Kč
Objednat
38 studujících
8:00 hodin studia
8 kreditů EFA
E-learning
Následné vzdělávání
Ostatní