Rizika v neživotním pojištění podnikatelů 2022

V kurzu si ujasníte hlavní rizika, na která je v pojištění podnikatelů třeba myslet a připomenete si, na jaké hlavní výluky si dát pozor.
E-learning

Cíl kurzu

 • Ujasníte si hlavní rizika, na která je v pojištění podnikatelů třeba myslet a připomenete si, na jaké hlavní výluky si dát pozor.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete. 

Témata kurzu

 1. Živelní rizika
 2. Výluky u živelních rizik
 3. Odcizení a vandalismus
 4. Výluky u odcizení a vandalismu
 5. Technická rizika
 6. Výluky u strojů a elektroniky
 7. Přeprava vlastního zboží a materiálu
 8. Přerušení provozu

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 (Neživotní pojištění podnikatelů).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Leo Jaroš, EFA
Leo Jaroš, EFA

Leo Jaroš se pohybuje na finančním trhu již více než 30 let. Byl jedním ze zakladatelů finančního poradenství v České pojišťovně. Je vynikajícím lektorem, metodikem, ale také aktivním poradcem. Jeho specializací jsou investice a pojištění. Leo je držitelem certifikátu EFA.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
351 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání