Promlčení nároku na pojistné plnění 2023

Kurz na praktických příkladech uvede nejčastější chyby, které poradci a klienti dělají a ukáže, jak těmto chybám předcházet. Díky tomu neohrozíte zájmy klientů a zároveň ochráníte svoji profesní čest.
E-learning

Cíl kurzu

 • Ukázat propastné rozdíly v promlčecích lhůtách mezi jednotlivými typy pojištění.
 • Naučit, jak ochránit klienta před nástrahami promlčení, ve světle aktuální judikatury.
 • Na praktických příkladech ukázat nejčastější chyby, které poradci a klienti dělají.
 • Naučit, jak těmto chybám předcházet a díky tomu neohrozit zájmy klientů a zároveň ochránit svoji profesní čest. 

Obsah kurzu

 1. Úvod do promlčení - co je promlčení, promlčecí lhůty, promlčení práva na poj. plnění, bezdůvodné obohacení
 2. Promlčení v poj. odpovědnosti - lhůty, nárok poškozeného v POV, příklady lhůt
 3. Promlčení v majetkovém poj., promlčení v poj. osob - lhůty, příklady, definice poj. událostí

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 3 hodiny a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení 3 závěrečných testů (pro každou kapitolu): 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Cena
299,00 Kč
s DPH 362 Kč
Objednat
2 101 studujících
3:15 hodin studia
3:15 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání