Promlčení nároku na pojistné plnění 2023

Kurz na praktických příkladech uvede nejčastější chyby, které poradci a klienti dělají a ukáže, jak těmto chybám předcházet. Díky tomu neohrozíte zájmy klientů a zároveň ochráníte svoji profesní čest.
E-learning

Cíl kurzu

 • Ukázat propastné rozdíly v promlčecích lhůtách mezi jednotlivými typy pojištění.
 • Naučit, jak ochránit klienta před nástrahami promlčení, ve světle aktuální judikatury.
 • Na praktických příkladech ukázat nejčastější chyby, které poradci a klienti dělají.
 • Naučit, jak těmto chybám předcházet a díky tomu neohrozit zájmy klientů a zároveň ochránit svoji profesní čest. 

Obsah kurzu

 1. Úvod do promlčení - co je promlčení, promlčecí lhůty, promlčení práva na poj. plnění, bezdůvodné obohacení
 2. Promlčení v poj. odpovědnosti - lhůty, nárok poškozeného v POV, příklady lhůt
 3. Promlčení v majetkovém poj., promlčení v poj. osob - lhůty, příklady, definice poj. událostí

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 3 hodiny a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení 3 závěrečných testů (pro každou kapitolu): 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního poradenství. Založil společnost EUCS, kde společně se svými kolegy získal pro poškozené klienty při řešení pojistných událostí pojistné plnění více než miliardu korun. Dnes se Lukáš věnuje řešení právních sporů s pojišťovnami a zejména předávání know-how o likvidaci pojistných událostí finančním poradcům.

.

Cena
299,00 Kč
s DPH 362 Kč
Objednat
4 062 studujících
3:15 hodin studia
3:15 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání