Promlčení nároku na pojistné plnění 2022

Kurz na praktických příkladech uvede nejčastější chyby, které poradci a klienti dělají a ukáže, jak těmto chybám předcházet. Díky tomu neohrozíte zájmy klientů a zároveň ochráníte svoji profesní čest.
E-learning

Cíl kurzu

 • Ukázat propastné rozdíly v promlčecích lhůtách mezi jednotlivými typy pojištění.
 • Naučit, jak ochránit klienta před nástrahami promlčení, ve světle aktuální judikatury.
 • Na praktických příkladech ukázat nejčastější chyby, které poradci a klienti dělají.
 • Naučit, jak těmto chybám předcházet a díky tomu neohrozit zájmy klientů a zároveň ochránit svoji profesní čest.

Témata kurzu

 1. Jak promlčení funguje
 2. Promlčení v majetkovém pojištění
 3. Promlčení v pojištění osob
 4. Promlčení v pojištění odpovědnosti
 5. 10 nejdůležitějších myšlenek kurzu

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 3 hodiny a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosti T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
8 002 studujících
3:00 hodin studia
3:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání