Principy fungování pojištění velkých rizik 2022

V kurzu získáte odpovědi na otázky: Co jsou to vlastně velká rizika? Kdo může toto pojištění distribuovat a za jakých podmínek? Na jakém principu pojištění velkých rizik funguje?
E-learning

Cíl kurzu

 • V kurzu získáte odpovědi na otázky: Co jsou to vlastně velká rizika? Kdo může toto pojištění distribuovat a za jakých podmínek? Na jakém principu pojištění velkých rizik funguje?

Témata kurzu

 1. Legislativní rámec
 2. Podmínky vzniku a zániku pojištění velkých pojistných rizik
 3. Právní postavení pojišťovacího zprostředkovatele a zákazníka
 4. Detailní riziková analýza
 5. Návrh pojistného programu
 6. Analýza konkurenčních produktů
 7. Individuální nastavení podmínek pojištění
 8. Soupojištění
 9. Nároky z pojištění velkých pojistných rizik
 10. Shrnutí

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 30 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik  (Neživotní pojištění velkých rizik).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
278 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání