Vážení klienti a uživatelé portálu efpa.cz, rádi bychom Vás upozornili, že 25. a 26. 1. 2022 nebudou dostupné služby telefonického a chatového helpdesku. E-mailový helpdesk bude reagovat se mírným zpožděním. Děkujeme za pochopení. Tým EFPA ČR
STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Právní desatero při dopravní nehodě

Kurz vás provede jednotlivými fázemi dopravní nehody a ukáže vám, na co si dát z právního hlediska největší pozor. Díky získaným informacím budete vědět, jak řešit některé sporné situace a jak díky tomu ochráníte zájmy vašich klientů.
hit
akce
doporučujeme
E-learning

Cíl kurzu

 • Ukážeme vám praktické tipy a příklady z praxe, které vám pomohou řešit nároky po dopravních nehodách.
 • Nabízíme vám koncentrované know-how právníků, soudních znalců a likvidátorů pro praxi finančního poradce.
 • Naučíme vás zásady, jak předcházet problémům při řešení pojistných událostí z povinného ručení. 

Témata kurzu

 1. První pomoc.
 2. Kdy nevolat policii?
 3. Kdy volat policii?
 4. Vše pečlivě zdokumentujte.
 5. Jak vyplnit záznam o nehodě?
 6. Nepodepisujte nic, s čím nesouhlasíte.
 7. Co když viník nespolupracuje, nebo ujede?
 8. Odmítněte lovce nehod.
 9. Jak nahlásit pojistnou událost?
 10. Co dělat při vážné dopravní nehodě?

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 30 minut  pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Lukáš Kaplan, EFA
Mgr. Lukáš Kaplan, EFA

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2012 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 500.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz již odpověděli přes deset tisíc dotazů.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosti T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Koupit
5 054 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
2 kredity EFA
E-learning
Následné vzdělávání