Právní desatero při dopravní nehodě 2022

Kurz vás provede jednotlivými fázemi dopravní nehody a ukáže vám, na co si dát z právního hlediska největší pozor. Díky získaným informacím budete vědět, jak řešit některé sporné situace a jak díky tomu ochráníte zájmy vašich klientů.
E-learning

Cíl kurzu

 • Ukážeme vám praktické tipy a příklady z praxe, které vám pomohou řešit nároky po dopravních nehodách.
 • Nabízíme vám koncentrované know-how právníků, soudních znalců a likvidátorů pro praxi finančního poradce.
 • Naučíme vás zásady, jak předcházet problémům při řešení pojistných událostí z povinného ručení. 

Témata kurzu

 1. První pomoc.
 2. Kdy nevolat policii?
 3. Kdy volat policii?
 4. Vše pečlivě zdokumentujte.
 5. Jak vyplnit záznam o nehodě?
 6. Nepodepisujte nic, s čím nesouhlasíte.
 7. Co když viník nespolupracuje, nebo ujede?
 8. Odmítněte lovce nehod.
 9. Jak nahlásit pojistnou událost?
 10. Co dělat při vážné dopravní nehodě?
 11. Novinky v silničním zákoně

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodin  pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosti T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
3 688 studujících
2:00 hodin studia
2:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání