Vážení klienti, helpdesk bude od 9.10. do 10.10. 2023 v provozu pouze pro e-mailovou komunikaci v omezeném režimu. Děkujeme za pochopení.

Poplatky a daně v životním pojištění 2023

Kurz seznámí se strukturou poplatků, které pojišťovny od klientů požadují. Ujasníte si i podmínky pro daňovou uznatelnost životního pojištění i jaké povinnosti klient má při předčasném ukončení smlouvy.
E-learning

Cíl kurzu

  • Seznámíte se se strukturou poplatků, které pojišťovny od klientů požadují.
  • Ujasníte si i podmínky pro daňovou uznatelnost životního pojištění i jaké povinnosti klient má při předčasném ukončení smlouvy.
  • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Obsah kurzu

  1. Poplatky u životního pojištění - vstupní, průběžné, jednorázové
  2. Daňové výhody u životního pojištění - pro klienta, pro zaměstnavatele, předčasné ukončení smlouvy
  3. Shrnutí 

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Ing. Pavel Krejčík, EFA
Ing. Pavel Krejčík, EFA

Pavel působí jako dlouholetý pojistný analytik finančně-poradenské sítě. Je spoluautor otázek na certifikační zkoušky dle ZDPZ.

Cena
99,00 Kč
s DPH 120 Kč
Objednat
123 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání