Poplatky a daně v životním pojištění 2022

Kurz Vás seznámí se strukturou poplatků, které pojišťovny od klientů požadují. Ujasníte si i podmínky pro daňovou uznatelnost životního pojištění i jaké povinnosti klient má při předčasném ukončení smlouvy.
E-learning

Cíl kurzu

 • Seznámíte se se strukturou poplatků, které pojišťovny od klientů požadují.
 • Ujasníte si i podmínky pro daňovou uznatelnost životního pojištění i jaké povinnosti klient má při předčasném ukončení smlouvy.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Témata kurzu

 1. Vstupní poplatky
 2. Průběžné poplatky
 3. Jednorázové poplatky
 4. Daňové výhody pro klienta
 5. Daňové výhody pro zaměstnavatele
 6. Předčasné ukončení smlouvy

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Ing. Pavel Krejčík, EFA
Ing. Pavel Krejčík, EFA

Pavel působí jako dlouholetý pojistný analytik finančně-poradenské sítě. Je spoluautor otázek na certifikační zkoušky dle ZDPZ.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
85 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání