Vážení klienti, helpdesk bude od 9.10. do 10.10. 2023 v provozu pouze pro e-mailovou komunikaci v omezeném režimu. Děkujeme za pochopení.

Pojištění velkých rizik 2023

Kurz vám pomůže odpovědět na otázky: Co jsou to vlastně velká rizika? Kdo může toto pojištění distribuovat a za jakých podmínek? Na jakém principu pojištění velkých rizik funguje?
E-learning

Cíl kurzu

 • Zopakování a upevnění znalostí v oblasti pojištění velkých rizik.

Obsah kurzu

 1. Co je PVR
 2. Kdo smí zprostředkovávat PVR
 3. Základní rysy PVR
 4. Riziková analýza
 5. Souběh činností
 6. Principy pojištění
 7. Druhy rizik
 8. Drážní vozy
 9. Letadla
 10. Plavidla
 11. Odcizení - Krádež, Loupež
 12. Strojní pojištění
 13. Pojištění záruk

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2,5 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik  (Neživotní pojištění velkých rizik).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Zdeněk Vondráček
Mgr. Zdeněk Vondráček

V pojišťovnictví se pohybuji více než 10 let, nejdříve na straně pojišťovny jako vázaný agent a později jako zprostředkovatel v rámci makléřských společností. Významnou část z této doby se zabývám pojištěním podnikatelských a velkých rizik, kde sbírám jak teoretické, tak praktické zkušenosti v rámci oboru v celém spektru činností.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
2 222 studujících
2:45 hodin studia
2:45 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání