STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Pojištění přerušení provozu

Cílem kurzu je shrnout používané pojmy a zasadit je do kontextu nového zákona o distribuci pojištění a zajištění. V lekcích jsou popsány užitečné informace, které pomohou poradcům v praxi při rozhovorech s klienty. Jednotlivé lekce jsou doplněny o aktuální informace z trhu.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
855 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání