STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Pojištění odpovědnosti za újmu

Cílem kurzu je zajištění pochopení základních principů pojištění odpovědnosti. Propojení právní i pojistné stránky pojištění odpovědnosti. Seznámení s členěním pojištění odpovědnosti a s na trhu obvyklými řešeními. Propojení teorie s praxí a seznámení s častými příklady a jejich řešení.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
899 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání