STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Pojištění odpovědnosti členů orgánů – D&O pojištění

Lektorem kurzu je Michal Pilecký, Produktový manažer RENOMIA. Cílem kurzu z řady následného vzdělávání je seznámit vás s možnými riziky, které hrozí členům orgánů společností, jaké jsou možnosti pojištění těchto rizik a nakonec uvedeme praktické příklady škod, které se řeší v rámci D&O pojištění.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
85 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání