Pojištění občanského majetku a odpovědnosti 2023

Vítejte v kurzu, který vás provede interaktivní formou postupně pojištěním nemovitosti a domácnosti a následně pojištěním občanské odpovědnosti. Zaměříme se na pojmosloví a správné nastavení těchto typů smluv, které vychází z našich dlouholetých poradenských, likvidátorských a analytických zkušeností. Částečně se budeme věnovat také modelovým příkladům z praxe, řešení pojistných událostí, které řešíme výrazně více do hloubky v navazujících kurzech Likvidace škod v pojištění občanské odpovědnosti a Likvidace škod v majetkovém pojištění.
E-learning

Cíl kurzu

  • Zopakovat s poradci pojištění majetku a odpovědnosti občanů.
  • Na praktických příkladech ukázat doporučené nastavení majetkových produktů se zaměřením na skutečné potřebgy klientů.

Obsah kurzu

  1. Pojištění občankého majetku - Pojištění nemovitosti
  2. Pojištění domácnosti
  3. Pojištění občanské odpovědnosti  

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 4 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění)

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Cena
399,00 Kč
s DPH 483 Kč
Objednat
736 studujících
3:45 hodin studia
3:45 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání