STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Pojištění motorových vozidel - vybrané kapitoly

Po absolvování kurzu budete znát základní právní předpisy, kterými se pojištění motorových vozidel legislativně řídí. Dále se budete orientovat v základních principech připojištění motorových vozidel a budete schopni vysvětlit tyto principy na konkrétních příkladech z praxe. Ukážeme vám jak argumentovat výhody jednotlivých připojištění pojištění motorových vozidel vč. základní znalosti z likvidace pojistných událostí.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
54 studujících
7:00 hodin studia
7:00 hodin POJIŠTĚNÍ
E-learning