STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Pojištění motorových vozidel - flotily

Cílem kurzu je zajištění pochopení základních principů pojištění motorových vozidel. Propojení právní i pojistné stránky motorových vozidel. Seznámení s členěním tohoto pojištění a s na trhu obvyklými řešeními. Propojení teorie s praxí a seznámení s častými příklady a jejich řešení.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
580 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání