Pojištění invalidity 2022

Pojištění invalidity se stalo v rámci zajištění příjmu jedním z nejdůležitějších rizik, troufneme si tvrdit, že tím nejdůležitějším. Zajištění pro případ invalidity bylo důležité vždy, ale teprve v posledních letech jsou na trhu pojistné produkty, které dokážou riziko invalidity zajistit bez nežádoucích kompromisů. Invalidita jako pojistná událost není tak častá jako pracovní neschopnost nebo denní odškodné za úraz, se kterým má zkušenost většina klientů. O to důležitější ale je, aby toto pojištění zafungovalo, když se klient stane invalidním. Pojďme se podívat, jak pojištění invalidity funguje, na systém státní invalidity, underwriting a zejména na likvidaci pojistných událostí z pohledu pojišťovny a klienta.
novinka
E-learning

Cíl kurzu

Seznámit poradce, prostřednictvím skutečných případů, s pojištěním invalidity. Získát přehled o systému sociálních dávek a postupech při likvidaci těchto pojistných událostí a díky znalostem z kurzu naučit lépe reagovat na požadavky a potřeby klienta při pojištění invalidity.

Témata kurzu

  1. Systém invalidity v ČR
  2. Zdravotní underwriting
  3. Klíčové faktory pro pojistné plnění
  4. Příklady nevyplacení plnění

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodin pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Nová sekce

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
2 629 studujících
2:00 hodin studia
2:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání