Vážení klienti a uživatelé portálu efpa.cz, rádi bychom Vás upozornili, že 25. a 26. 1. 2022 nebudou dostupné služby telefonického a chatového helpdesku. E-mailový helpdesk bude reagovat se mírným zpožděním. Děkujeme za pochopení. Tým EFPA ČR
STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Pojištění odpovědnosti občanů

V kurzu si ujasníte, na co všechno se vztahuje pojištění odpovědnosti v občanském životě a zároveň vám ukážeme, jaké jsou nejčastější výluky z tohoto pojištění. Představíme vám také pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.
novinka
E-learning

Cíl kurzu

 • Ujasníte si, na co všechno se vztahuje pojištění odpovědnosti v občanském životě a zároveň vám ukážeme, jaké jsou nejčastější výluky z tohoto pojištění.
 • Představíme vám také pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete. 

Témata kurzu

 1. Pojištění občanské odpovědnosti
 2. Předpoklad vzniku povinnosti k náhradě škody
 3. Subjektivní vs. objektivní odpovědnost
 4. Povinnosti pojištěného
 5. Majetková a nemajetková újma
 6. Hlavní výluky v pojištění občanské odpovědnosti
 7. Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Cena
99,00 Kč
s DPH 120 Kč
Koupit
3 311 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání